Logo

Het logo is de basis van onze merkidentiteit. Het ligt aan de basis van elk merk en is de primaire bouwsteen van de visuele identiteit.

Het logo bestaat steeds uit twee componenten: het woordmerk “Odisee” en de baseline “de co-hogeschool”. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Logo varianten

Van het logo bestaan twee varianten: een positieve variant en een negatieve variant.

Het positieve logo wordt in Nachtblauw gebruikt, het negatieve in Helderwit. De respectievelijke kleurwaardes hiervan zijn terug te vinden op pagina 17 van de huisstijlgids.

De positieve en negatieve versie van ons logo zijn gelijkwaardig. De toepassing verschilt ten opzichte van de achtergrond waarop het logo gebruikt wordt. Het positieve logo komt maximaal tot zijn recht op een witte achtergrond

 

Specifiek gebruik

  • Wanneer om druktechnische redenen het gebruik van kleuren onmogelijk is, is er een zwarte versie van het logo beschikbaar.
  • Wanneer het logo op een beeld gebruikt moet worden, geven we de voorkeur aan de diapositieve versie van het logo. Enkel op een zeer lichte achtergrond mag het positieve logo gebruikt worden. Kies wel steeds de plaats die de beste leesbaarheid garandeert.

Specifiek gebruik Apps & Favicon

Op plaatsen waar het onmogelijk blijkt om het volledige logo te gebruiken en waar bovendien voldoende herkenbaarheid gecreëerd is/wordt, is het mogelijk om een minimalistische versie van het logo te gebruiken.

Hiervoor maken we gebruik van de “O”, in combinatie met een kleurvlak bestaande uit één van de kleuren uit ons kleurenpalet.

Specifiek gebruik Engelstalig logo

Voor de Engelstalige communicatie kan het logo met de baseline "University of Applied Sciences" worden gebruikt.

Neutrale ruimte

Om een maximale zichtbaarheid te garanderen bepalen we een neutrale ruimte rondom het logo. Deze ruimte bedraagt de hoogte van de letter ‘O’ van het woordmerk “Odisee”.

Logogrootte print en digitaal

Om de leesbaarheid te garanderen en het gebruik van het logo zoveel mogelijk te standaardiseren, hebben we enkele richtlijnen voor drukwerk vastgelegd.

Voor digitaal gebruik raden we een minimumgrootte van 200 pixels breed aan (fig. 09). Hier is het vooral belangrijk dat het logo schaalbaar is. We radendan ook ten sterkste het gebruik van svg-formaten, met transparante achtergrond, aan.

Don'ts

  • Gebruik geen slagschaduwen om het logo naar voren te brengen.
  • Verander het logo niet van kleur en voeg geen kleuren toe.
  • Roteer het logo niet. Eventuele hoeken waarin het logo kan gebruikt worden, worden in deze gids vastgelegd.
  • Het logo bestaat steeds uit het woordmerk en de baseline, die steeds op dezelfde, geijkte manier gebruikt worden. Eigen varianten - tenzij beschreven in deze gids - zijn niet van toepassing.
  • Vervormingen van het logo zijn niet toegelaten.
  • Het logo moet altijd goed leesbaar zijn. Kies dus steeds de correcte kleurversie en zorg voor voldoende contrast tussen het logo en de achtergrond.
  • Er worden geen logocombinaties met campussen gebruikt.

Infostreepje

In een aantal gevallen zal het logo gelinkt worden aan bepaalde campussen, locaties of studierichtingen.

Hier maken we gebruik van een infostreepje, dat zowel een afscheiding als een verbinding vormt tussen ons logo en de gelinkte informatie. Om het systeem eenvoudig te houden, vertrekken we ook hier vanuit de “O” om afstanden en minimale hoogtes te bepalen.

Combilogo

Odisee maakt deel uit van de Associatie KULeuven. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in signalisatie voor locaties waar beiden aanwezig zijn, zal er samen gecommuniceerd worden.

Hierbij maken we ook gebruik van het infostreepje en bepaalt de hoogte van het Odisee logo (X) de hoogte (en bijgevolg de grootte) van het KU Leuven-logo.

Het infostreepje wordt afgestemd op het logo: voor de liggende versie afgestemd op de hoogte van het logo en voor de staande versie op de breedte van het logo.