Grafische basisvormen en patroon

Grafische basisvormen

Samen met het kleurenpalet, zijn er zeven grafische vormen ontwikkeld, die mee onze identiteit bepalen.

Ze zijn een weerspiegeling van de zoektocht naar kennis en groei, gereduceerd tot een aantal iconische en herkenbare basisvormen.

Patroon

Met de zeven basivormen hebben we een grafisch patroon ontwikkeld, dat de basis vormt voor onze grafische vormentaal.

Het co-principe, in beeld uitgedrukt.

Patroon Grid

Het grid is onderverdeeld in 6 grote vierkanten, die telkens uit 4 kleinere vierkanten bestaan.

De gebruiker kan dan hierin vakken invullen met vormen of een deel het grid blanco laten zodat er ruimte komt voor tekst.

Grid gebruik

Om het grafische grid optimaal tot zijn recht te laten komen, is voldoende witruimte rondom het grid aangewezen.

Wanneer enkel het patroon gebruikt wordt, is het aan te raden een minimale witruimte ter grootte van het kleinste vierkant uit het patroon te respecteren. Wanneer het grid nog afgetekend wordt met het logo of tekstelementen, is het aan te raden de witruimte te vergroten tot tweemaal de kleinste kubus in het patroon.

Patroonvarianten

Het patroon bestaat uit een aantal prominente vormen.Deze zorgen voor evenwicht, consistentie en herkenbaarheid. In veel toepassingen zal het volledige patroon niet gebruikt kunnen worden.

De verschillende onderdelen van het patroonlaten toe om hier speels mee aan de slag te gaan en slechts een deel van het patroon te gebruiken.