Schrijfwijzer

co-hogeschool en co

In teksten wordt co-hogeschool steeds zonder hoofdletter en met een koppelteken weergegeven. In onze baseline krijgt de hele term kapitalen.

Bestaande andere woorden of samenstellingen met ‘co’ volgen de algemene spellingsregels en worden standaard in één woord geschreven.

URL

Url’s worden zonder hoofdletter weergegeven. Waar het kan laten we de ‘www.’ ook weg. vb: odisee.be

Opleidingen

De eerste letter van de opleiding of studierichting krijgt steeds een hoofdletter.

Zeg maar 'je'

Odisee is een co-hogeschool. Wij werken samen, op alle niveaus. Dus zeg en schrijf maar ‘je’ in plaats van ‘u’.

Campussen

We gebruiken de naam van de stad om onze campussen aan te duiden:

  • Campus Aalst
  • Campus Dilbeek
  • Campus Brussel
  • Campus Brussel Terranova
  • Campus Dilbeek
  • Technologiecampus Gent
  • Campus Schaarbeek
  • Campus Sint-Niklaas

Wanneer verschillende campussen tekstueel worden weergegeven, geven we deze weer in alfabetische volgorde.